Rovnačka - dělička drátu TRF12 od VARO s od-grotováním v ASV Solnice v.d.

Dne 3.8. 2018 byla předána v ASV Solnice v.d. rovnačka dělička drátu do průměru 12 mm (typ TRF 12).

 

Stroj je schopen z cívek odvíjet, rovnat (rotačním nástrojem) a střihat drát.

Poté je možno připojit grotovací jednotku, která na obou čelech ustřihnutého drátu najednou srazí hranu (grot). Vše je možno propojit a běží automaticky.

03 / 08 / 2018 |  Archiv novinek