Další Ecomaster v ČR

Dne 26.10. proběhla ve firmě Weil technology přejímka stroje ECOMASTER pro českou firmu.

Jedná se o již druhou automatizovanou linku z celkem pěti (3x s TIG svařováním a 2x s laserem) pro sváření automotive dílů 2,0 kW vláknovým laserem od firmy IPG. Stroj je dále vybaven žíhací stanicí pro odstranění tzv. vodíkové křehkosti, vznikající po svařování feritických nerez ocelí, aby mohly být tyto ihned po svaření dále tvářené, bez nebezpečí prasknutí.

Zde jsou ukázky některých dílů, kromě kruhových průřezů umí zakružovací RMA zařízení tvářet i jiné tvary (např. ovály).

27 / 10 / 2017 |  Archiv novinek